Waasmunster, België

Riet voor roerdomp, woudaap en otter

Langs de Hamputten, een grote waterplas in Waasmunster, en onderdeel van het natuurgebied Molsbroek, gaan we een grote partij waterriet realiseren. Zo verbeteren we de habitat voor de roerdomp, woudaap en otter.

Bedrag 1.413 / €6.000

De roerdomp, woudaap en otter hebben riet nodig om te kunnen overleven.

Wie is Vzw Durme?
Vzw Durme is een regionale natuurvereniging die zich inzet voor het uitbreiden, inrichten en beheren van verschillende natuurgebieden in Oost-Vlaanderen. Dit doen ze al 55 jaar vol passie in de omgeving van Moervaart-, Durme- en Scheldevallei en het Donkmeer. Ze beheren meer dan 10 reservaten met een totale oppervlakte van 600 hectare. Wow! Daarnaast is Vzw Durme in deze regio een belangrijke hoofdrolspeler met betrekking tot natuurbescherming. Zo werken ze samen aan een breder draagvlak op alle niveaus van de samenleving. Ook houden zij de vinger aan de pols bij het lokaal beleid en - waar dat kan - het bovenlokaal natuurbeleid.

Waarom is dit belangrijk?
Vzw Durme streeft naar een blauwgroen netwerk in verschillende grote en kleine natuurgebieden. Deze gebieden staan bekend om hun waterpartijen, soortenrijke valleigraslanden, slikken en schorren of broekbossen. Nu zeggen deze termen je misschien niet zoveel, maar het is een gebied dat zich vooral kenmerkt door water. Deze gebieden houden kostbaar water langer vast en trekken daardoor een grote variatie aan flora en fauna aan. Zo voelen otters en bevers zich thuis in deze waterlopen en broeden de kwak, woudaap, porseleinhoen, lepelaar en zwarte wouw in de riviervalleien. De leefomgeving van deze soorten wordt in Vlaanderen steeds kleiner doordat er veel gebouwd wordt en weinig ruimte overblijft.

Gelukkig kunnen we met bewustwording en inspanningen om hun habitats te beschermen, bijdragen aan het behoud van deze prachtige dieren. Met kleine veranderingen in het landschap, zoals de creatie van meer riet, hebben ze een betere kans om te overleven.

Dit gaan we doen:
We gaan een gedeelte langs de Hamputten, een waterplas in Waasmunster, afgraven zodat we daar een grote partij waterriet kunnen realiseren. Dit zorgt ervoor dat de roerdomp, woudaap en otter meer ruimte hebben om te leven. Het riet gecombineerd met open water is met name belangrijk voor het zoeken van voedsel en het broeden.

Hoe wordt het effect gemeten?
We monitoren de soorten en eventuele broedgevallen, zodat we kunnen zien of dit beter gaat dan voorgaande jaren. We monitoren dit onder andere door middel van wildcamera's.

Volg het project

Het natuurproject waarbij we samen met Vzw Durme het leefgebied van de roerdomp, woudaap en otter gaan verbeteren kun je hier helemaal volgen. We zullen regelmatig een update plaatsen!

Foto's van roerdomp en woudaap zijn gemaakt door Joris Everaert. Alleen de foto bovenaan de pagina is gemaakt door Vincent van Zalingen.

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere lokale natuurprojecten die we hebben ondersteund. Neem een kijkje!

Of ga terug naar de overzichtspagina van de natuurprojecten.

Partner

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.