België

Bescherming Libellen & Waterjuffers

Libellen en waterjuffers hebben het zwaar. Hun leefgebied wordt aangetast door menselijke activiteiten zoals verstedelijking en drooglegging en verlanden van sloten. Hier steken wij een stokje voor!

Bedrag 5.000 / €5.000

Libellen en waterjuffers worden bedreigd omdat hun leefomgeving steeds kleiner wordt.

Wie is Vzw Durme?
Vzw Durme is een regionale natuurvereniging die zich inzet voor het uitbreiden, inrichten en beheren van verschillende natuurgebieden in Oost-Vlaanderen. Dit doen ze al 50 jaar vol passie in de omgeving van Moervaart-, Durme- en Scheldevallei en het Donkmeer. Ze beheren 13 reservaten met een totaal oppervlak van zo’n 600 hectare. Wow! Daarnaast is Vzw Durme in deze regio een belangrijke hoofdrolspeler met betrekking tot natuurbescherming. Zo werken ze samen aan een breder draagvlak op alle niveaus van de samenleving. Ook houden zij de vinger aan de pols bij het lokaal beleid en - waar dat kan - bovenlokaal natuurbeleid.

Waarom is dit belangrijk?
Vzw Durme streeft naar een blauwgroen netwerk in verschillende grote en kleine natuurgebieden. Deze gebieden staan bekend om zijn waterpartijen, soortenrijke valleigraslanden, slikken en schorren of broekbossen. Nu zeggen deze termen je misschien niet zoveel, maar het is een gebied dat zich vooral kenmerkt door water. Deze gebieden lopen soms namelijk onder water en trekken daardoor een grote variatie aan flora en fauna aan. Zo voelen otters en bevers zich thuis in deze waterlopen en broeden de kwak, woudaap, porseleinhoen, lepelaar en zwarte wouw in de riviervalleien. Ook voor een groot aantal soorten libellen en waterjuffers zijn de waterrijke natuurgebieden een waar paradijs. Zo kun je zeldzame soorten zoals de vroege glazenmaker, bruine korenbout, glassnijder en variabele waterjuffer hier nog vaak spotten. Toch hebben deze kwetsbare en bedreigde libellen een steuntje in de rug nodig. Ze hebben het namelijk erg zwaar.

Libellen en waterjuffers worden bedreigd omdat hun leefomgeving steeds kleiner wordt. Mensen bouwen huizen, wegen en andere structuren, waardoor er minder ruimte overblijft voor deze prachtige insecten. Daarnaast kunnen veranderingen in het klimaat en het gebruik van pesticiden ook invloed hebben op hun voortbestaan.

Een andere reden is het droogleggen en het dichtgroeien (verlanden) van sloten. Libellen brengen een groot deel van hun leven in water door. Als sloten worden drooggelegd of dichtgroeien, verliezen ze hun leefgebied en moeten ze op zoek naar nieuw water. Als ze geen geschikt water vinden, kunnen ze niet overleven en kan hun populatie afnemen. Het behoud van waterrijke gebieden en het beschermen van sloten is daarom essentieel voor de overleving van libellen en waterjuffers.

Gelukkig kunnen we met bewustwording en inspanningen om hun habitats te beschermen, bijdragen aan het behoud van deze fascinerende en kleurrijke wezens voor toekomstige generaties. Met kleine veranderingen in het landschap hebben ze een betere kans om te overleven.

Tijd voor actie!
Het gebied heeft last van erg verlande sloten. Dit houdt in dat het stilstaande water dichtgegroeid is en er langzaam veen ontstaat. Libellen en waterjuffers kunnen dan minder makkelijk bij het water komen. Daarom gaan we in samenwerking met Vzw Durme in de zomer van 2023 ervoor zorgen dat de sloten in het natuurgebied de Lokerse Moervaartmeersen in Eksaarde-Daknam weer toegankelijk gaan worden voor libellen en waterjuffers.

Wat is er tot nu toe van het geld gedaan?

  • De brede sloot werd correct volgens de oorspronkelijke dimensies (100 m lang x 5 m breed en tot 1 m diep) geruimd

  • Er is een stevig dijkje aangelegd tussen de nabijgelegen oude vaartbeek en de geruimde sloot om zodoende instroom van voedselrijk oppervlaktewater uit de oude vaartbeek te vermijden.

  • Al het geruimde voedselrijke slib (460 m3) is afgevoerd

  • Het water in de geruimde sloot is reeds enkele dagen na de slibruiming (glas)helder en verwacht wordt dat er reeds volgend jaar volop onderwaterplanten in de sloot zullen groeien en verschillende libellensoorten de herstelde waterhabitat zullen bevolken.

Volg het project

Het natuurproject waarbij we samen met Vzw Durme het leefgebied van libellen en waterjuffers gaan verbeteren kun je hier helemaal volgen.

Laatste update: "Het project is met glans geslaagd! De grote geruimde sloot staat boordevol water en de eerste waterplanten duiken op. Daarnaast zorgde de ruiming van de sloot ook voor een lokale vernatting van het omliggende gebied en fungeert dit (momenteel) als een spons.

In tegenstelling tot dezelfde periode vorig jaar (toen enkel in de ruime omgeving) vloog het daar nu wel vol libellen zoals viervlek (2), grote keizerlibel (1), bruine korenbout (3), vroege glazenmaker (1) en platbuik (1), maar ook tal van waterjuffers zoals grote roodoogjuffer, azuurwaterjuffer, blauwe breedscheenjuffer en lantaarntje. Tot slot was er ook een orkest van groene kikker aan de gang."

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere lokale natuurprojecten die we hebben ondersteund. Neem een kijkje!

Of ga terug naar de overzichtspagina van de natuurprojecten.

Partner

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.