Visbeekvallei, Antwerpse kempen

SOS adder in nood

Met diverse maatregelen in de Visbeekvallei geven we de adder nieuwe kansen om te herstellen.

Bedrag: € 25.000

Bedrag 25.000 / €25.000

Samen geven we de adderpopulatie nieuwe kansen voor herstel en uitbreiding

*Update* In de vallei van de Visbeek in de Antwerpse Kempen zijn een aantal natuurpercelen ingericht. Deze percelen waren voorheen saaie landbouwgraslanden zonder aanwezigheid van water. Door de werken zijn er op die percelen historische vennen hersteld, wat zeer belangrijk is voor adders.

Amfibieën zijn een belangrijke voedselbron voor adders. Door de creatie van de vennen zal het aantal amfibieën in deze gebieden de komende jaren toenemen. Tien jaar geleden was de Visbeekvallei arm aan heide en vennen waardoor de adderpopulatie dreigde uit te sterven. De oevers van de vennen zullen ontwikkelen naar heide waar adders zich graag in verstoppen. Doordat heide op arme bodem voorkomt, verloopt het heideherstel langzamer dan op een voedzame bodem, eenvoudigweg omdat het een natuurlijk proces is. Geduld is een schone zaak! Over een aantal jaar zal in deze gebieden een gevarieerd biotoop voor diverse fauna-elementen ontstaan. Met natuurlijk als kroonjuweel de adder!

De Visbeek is gelegen op grondgebied van de gemeenten Lille en Wechelderzande in de Antwerpse kempen. Het natuurgebied omvat de Visbeek met haar vallei en bestaat uit een gevarieerd complex van kleinschalige landbouwgronden, heiderestanten, naald- en loofbossen en moerassen. Het pareltje van dit gebied is de adder. Deze slangensoort komt nog maar op twee andere plaatsen in Vlaanderen voor. Om deze met uitsterven bedreigde soort optimaal kansen te geven doneren wij aan Natuurpunt en gaan zij aan de slag met verschillende herstelmaatregelen voor het leefgebied.

Om ervoor te zorgen dat de adder veilig over kan steken worden er reptielentunnels aangelegd. Deze tunnels worden voorzien van geleidingswanden en begeleidend reptielenraster. Ook worden er ter hoogte van de vele aantakkende zijwegen en kaveltoegangen roosterkanalen voorzien. Daarnaast wordt de omgeving van de tunnels optimaal ingericht met geleidingsstructuren, tijdelijke rustplaatsen en corridors naar de aansluitende terreinen.

Het overwinteringshabitat van de adder wordt, ondanks verbodsborden, regelmatig bezocht door recreanten en loslopende honden. Om deze bedreiging op te lossen wordt er een raster geplaatst om de toegang tot het terrein af te sluiten. Verder worden enkele heidegebieden hersteld door kaalkap en plaggen of afgraven, en het plaatsen van afrastering.

Volg het project

Het natuurproject voor de adder kun je hier helemaal volgen. Natuurpunt is op dit moment volop bezig met het uitvoeren van de maatregelen om de biodiversiteit en de adder te laten herstellen. Half augustus hebben we met collega's een kijkje genomen en, ondanks dat het natuurlijk nog meer tijd nodig heeft, ziet het proces er veelbelovend uit.

Foto credits: Kevin Feytons, Willy Mannaerts, Hugo Willocx & Frederik Naedts.

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere natuurprojecten die we ondersteunen. Zodra dit project in de omgeving Breda is gerealiseerd gaan we doneren aan het volgende project. Neem een kijkje!

Partner

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.