Omgeving Winterswijk, Achterhoek

Samen voor de Patrijs

We geven de zeldzame patrijs een prachtig leefgebied, in een gevarieerd akkerlandschap met houtwallen, hagen en bloemrijke akkerranden.

Bedrag 20.000 / €20.000

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in het akkerlandschap

Bij Groot Deunk, net ten westen van Winterswijk, werken lokale vrijwilligers aan een agrarisch landschap waarin volop ruimte is voor de natuur. Oude landschapselementen zoals houtwallen en hagen worden hersteld en er ontstaat een prachtig gevarieerd landschap met akkers, boomgaarden en bloemrijke akkerranden.

In zo’n landschap voelt de patrijs zich thuis. Deze vogelsoort is in de laatste decennia sterk achteruit gegaan in Nederland, maar met de juiste maatregelen geven we hem weer een kans. Op de akkers vinden de vogels zaden die na de oogst blijven liggen, in de bloemrijke randen jagen hun kuikens op insecten. En dreigt er gevaar dan kunnen ze snel schuilen onder houtwallen en hagen.

De patrijs is het boegbeeld van de akkernatuur. Waar patrijzen leven, gaat het doorgaans ook goed met andere vogels én met zoogdieren, reptielen en insecten. Wie de patrijs helpt, draagt bij aan de biodiversiteit in het hele akkerlandschap!

Volg het project

Samen met Vogelbescherming Nederland hebben we in Groot Deunk hard gewerkt aan het herstel van oude landschapselementen. Historische blusvijvers werden weer vrijgemaakt en een oude beek kreeg haar natuurlijke, meanderende loop terug.

Onlangs (januari 2021) werden nieuwe bomen en struiken aangeplant. De hagen bieden de patrijs en andere dieren beschutting als er gevaar dreigt. Verder zijn in het gebied bloemrijke akkerranden ingezaaid en ‘keverbanken’ en bloemenblokken aangelegd. Hierin vinden de vogels volop voedsel: insecten voor de kuikens, en zaden en onkruiden voor hun ouders. En dit voorjaar zullen er nóg meer plekken worden ingezaaid met bloemen en kruiden.

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere natuurprojecten die we ondersteunen. Zodra dit project voor de patrijs gerealiseerd is gaan we doneren aan het volgende project. Neem een kijkje!

Partner

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.